Prestaties van de band Maxxis AP2 All-Season

Rezulteo vergaart vrij te raadplegen gegevens en voegt deze samen om ze in een vereenvoudigde vorm weer te geven op zijn sites om de consument te informeren.

Hieronder treft u de resultaten van de prestatietesten voor de band Maxxis AP2 All-Season aan.

Veiligheid

Remmen op droge wegen 3.2 / 10
Remmen op natte wegen 7.6 / 10
Wegligging op natte wegen 6.5 / 10
Aquaplaning 7.2 / 10

Comfort

Wegligging 6.6 / 10
Opvang van hobbels 7 / 10
Rolgeluid 7.9 / 10

Besparing

Duurzaamheid 7.3 / 10
Brandstofbesparing 5.4 / 10

Sneeuw

Remmen op sneeuw 6.2 / 10
Versnellen op sneeuw 6.1 / 10
Nog geen cijfer

IJs

De prestaties van de band Maxxis AP2 All-Season werden opgesteld op basis van tests die via de volgende media gepubliceerd werden:

Beoordelingsmethode van de prestaties

De bronnen

Deze laatsten komen overeen met een actor die, op zelfstandige wijze, de banden met elkaar vergelijkt volgens een stabiele methode gebaseerd op zo breed mogelijke prestatiecriteria, met objectieve resultaten, voor een panel van homogene banden naargelang het type gebruik.

Uitsluitend bronnen die aan deze criteria voldoen worden in de database opgenomen. Deze criteria worden tevens bij elke brontest toegepast.

De voor het vaststellen van de prestaties van een gegeven band gebruikte bronnen zijn:

 • Gegevens uit tests die in de vakbladen gepubliceerd werden.
 • Gegevens afkomstig uit de Regeling (EG) 1222/2009 "inzake het bandenlabel met betrekking tot de brandstofefficiëntie en overige essentiële parameters". Of de meest waargenomen labelwaarden (MOBS*) bij het ontbreken van officiële waarden.
 • Gegevens gepubliceerd door onafhankelijke testinstituten.

De weergave wordt vergezeld van een gedetailleerde lijst van de voor de beoordeling van elk product gebruikte bronnen (excl. de EG regeling 1222/2009).

De opbouw van de beoordeling

De eindscore is gebaseerd op 9 basisprestaties, waaraan 4 basisprestaties voor winterbanden worden toegevoegd.

De basisprestaties worden ondergebracht in 5 prestatiegroepen: 3 voor zomerbanden, 2 voor winterbanden.

Elke basisprestatie wordt in de bijbehorende groep geïntegreerd met een verschillende weging naargelang de belangrijkheid binnen de categorie.

Hieronder treft u een overzicht van de prestatiegroepen en de basisprestaties aan:

Veiligheid

 • Remmen op droge wegen
 • Remmen op natte wegen
 • Wegligging op natte wegen
 • Aquaplaning

Comfort

 • Opvang van hobbels
 • Wegligging
 • Rolgeluid

Besparing

 • Duurzaamheid
 • Brandstofbesparing

Sneeuw

 • Remmen op sneeuw
 • Versnellen op sneeuw

IJs

 • Remmen op ijs
 • Versnellen op ijs

De berekeningsmethode

Elke basisprestaties wordt volgens het onderstaande principe beoordeeld:

 • het cijfer 10 wordt toegekend aan de band die het beste resultaat voor de gegeven test behaalt.
 • Het cijfer van de overige banden neemt evenredig af naargelang de aangehouden discriminerende standaardafwijking.
 • Alle resultaten die 9 maal deze standaardafwijking overschrijden, krijgen het cijfer 1.

Als de bron gebruikmaakt van een eigen beoordelingssysteem (als deze dus niet op een schaal van 10 gebaseerd is), wordt er een lineaire transcodering uitgevoerd.

Het uiteindelijke cijfer voor de basisprestatie wordt verkregen via de berekening van het gemiddelde van de voor elke test behaalde score.

Opmerking: de door de autobladen of speciale organisaties uitgevoerde tests betreffen over het algemeen de meest gebruikte maten van de markt. Hoewel de prestaties enigszins kunnen variëren naargelang de maten, hebben wij ervoor gekozen dezelfde beoordeling aan alle maten van eenzelfde model band toe te kennen.

Het sterrensysteem

De sterren bieden een grafische synthese van de waarde van een prestatiegroep. Ze worden volgens de onderstaande schaal toegekend:

0 tot 4 = 0 sterren, 4 tot 5 = 1 ster, 5 tot 6 = 2 sterren, 6 tot 7 = 3 sterren, 7 tot 8 = 4 sterren, 8 en + = 5 sterren

*MOBS: Gegevens verkregen via op internetsites vrij te raadplegen bandenlabel gegevens.